info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Agronomia

Start » Branże » Agronomia

Dzięki spektrometrom ICP SPECTRO GENESISSPECTROGREEN i SPECTRO ARCOS, SPECTRO oferuje zaawansowane rozwiązania do analizy gleby. Technologia ICP została opisana do analizy gleb w wielu metodach, normach i przepisach. Problemem jest nie tylko skażenie gruntów rolnych bezpośrednimi i pośrednimi konsekwencjami dla żywności i wody pitnej, a tym samym zaopatrzenie całej ludności, ale także analiza składników odżywczych dla efektywnego wykorzystania nawozów. W tym przypadku ważne jest, aby analizować zarówno główne, jak i mniejsze elementy, a także zawartość pierwiastków śladowych. Duża liczba próbek jest regułą w tej branży.

Dzięki krótkiemu czasowi analizy, niskim limitom wykrywania i dużemu zakresowi dynamiki, ICP-OES zapewnia wymaganą wydajność. Technika ta jest łatwa do zautomatyzowania, umożliwia wykrywanie limitów w zakresach pod-ppm, dynamiczny zakres ponad 9 rzędów wielkości i umożliwia automatyczną analizę do 1000 próbek dziennie.

SPECTRO XEPOS nadaje się również do szybkich, kompleksowych analiz próbek gleby. Wyposażony w unikalne oprogramowanie SPECTRO TurboQuant, ten szczególnie silny spektrometr ED-XRF może przeprowadzać analizy przesiewowe w celu określenia wszystkich pierwiastków od Na do U w zupełnie nieznanych próbkach.

Oprócz analizy gleby, SPECTRO GENESISSPECTROGREEN i SPECTRO ARCOS oraz SPECTRO XEPOS są również odpowiednie do oznaczania metali ciężkich i innych pierwiastków w produktach rolnych.