info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Gleby i osady

Start » Branże » Środowisko » Gleby i osady

Gleba jest niezbędnym i w dużej mierze nieodnawialnym zasobem. Znaczenie jej ochrony jest uznawane na całym świecie. Ponieważ wprowadzanie zanieczyszczeń do gleby powoduje uszkodzenia lub utratę jej funkcji i  negatywne konsekwencje dla łańcucha pokarmowego i zdrowia ludzi, konieczne w związku z tym jest kontrolowanie poziomów zanieczyszczeń w glebie i szlamach z oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych .

Dzięki spektrometrom ICP-OES SPECTRO ARCOSSPECTROGREEN i SPECTRO GENESIS oraz spektrometrom ED-XRF SPECTRO XEPOS i SPECTROSCOUT, SPECTRO oferuje proste, szybkie, precyzyjne i ekonomiczne rozwiązania do analizy gleby i szlamu.