info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Środowisko

Start » Branże » Środowisko

Znaczenie analizy metali śladowych staje się coraz bardziej krytyczne z każdym mijającym dniem. Metale ciężkie obejmują pierwiastki: arsen, kadm, chrom, rtęć, ołów i tal. Zazwyczaj wchodzą do organizmu przez łańcuch pokarmowy, powietrze z otoczenia lub wodę pitną. Niestety, od początku rewolucji przemysłowej, drogi wodne i wody przybrzeżne zostały zanieczyszczone tymi i innymi elementami. Zanieczyszczenia zostały wprowadzone do gleby z negatywnymi konsekwencjami nie tylko dla łańcucha pokarmowego, ale także dla wody pitnej. Aby chronić środowisko naturalne, w Europie i Stanach Zjednoczonych oraz w wielu innych krajach na całym świecie opracowano surowe przepisy, które wymagają większej dokładności w analizie metali śladowych.

Te nowe przepisy określają maksymalne ilości toksycznych pierwiastków, w szczególności metali ciężkich, które mogą być uwalniane do środowiska. W konsekwencji poziomy zanieczyszczeń na przykład w ściekach komunalnych i przemysłowych muszą być monitorowane, podobnie jak poziomy w glebie i szlamach z oczyszczalni ścieków.

SPECTRO dostarcza niezrównane spektrometry fluorescencji rentgenowskiej XRF i ICP-OES do analizy metali śladowych, głównie metali ciężkich, w próbkach środowiskowych, takich jak woda, gleba, szlam i odpady. Instrumenty te są solidnymi, niezawodnymi i wrażliwymi systemami analitycznymi, które są w stanie poradzić sobie z różnymi rodzajami materiałów, a także z szerokim rozłożeniem koncentracji pierwiastków przy pełnej zgodności z przepisami.