info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Cement

Start » Branże » Cement

Analiza fluorescencji rentgenowskiej jest uznaną metodą analizy cementu i innych materiałów w procesach produkcyjnych w przemyśle cementowym. Wymagania dotyczące urządzenia są określone w różnych normach i przepisach. Dzięki SPECTRO XEPOS, SPECTRO dostarcza dyspersyjny fluorescencyjny rentgenowski spektrometr (ED-XRF), który jest bardzo ekonomiczny i który może analizować 13 tlenków w surowcach i cementach z dobrą dokładnością i odtwarzalnością. Przyrząd może osiągnąć wydajność zgodnie z opisem w ASTM-C114.

Spektrometr ED-XRF SPECTRO XEPOS zapewnia doskonałe limity detekcji dla analizy pierwiastków śladowych dla szerokiego zakresu analiz typowo wymaganych dla paliw alternatywnych. Do analizy zmiennych macierzy w próbkach paliwa alternatywnego stosuje się metody SPECTRO TurboQuant do określania stężenia pierwiastkowego z dokładnością dopasowania do celu. Kalibracje są oparte na normach EN 15309 i ASTM D5839.