info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Automatyczne systemy pomiarowe

Start » Oferta » Automatyczne systemy pomiarowe

Zautomatyzowane laboratorium posiada znaczną przewagę nad tradycyjnymi manualnymi technikami analizy. Zaletami są: krótszy czas analizy, szybki transport próbki oraz całodobowa praca przy niewielkiej obsłudze. Jednakowy sposób przygotowania próbek, większa dokładność i precyzja są jednym z powodów, dla których stalownie, zakłady obróbki metali nieżelaznych i żelaznych oraz odlewnie na całym świecie wybierają automatyczne systemy firmy SPECTRO.

Systemy firmy SPECTRO otrzymały światową akceptację za spełnienie głównych wymagań w przemyśle metalowym: Zoptymalizowana dokładność analityczna i niezawodność

  • Praca bezobsługowa oparta na sygnałach informacyjnych wysyłanych przez system
  • Instalacja kontenera laboratorium typu Plug & Play („podłącz i działaj”)
  • Gwarantowane prawidłowe działanie
  • Konstrukcja systemu, integracja i wsparcie w jednym ręku bez znaczenia jak dużo jest źródeł dostarczania próbek
  • Elastyczna transmisja danych do istniejącej sieci

Podstawowy system składa się z identyfikacji źródła próbki, automatycznego przygotowania próbek, robotów do transportu próbek, systemu komputerowego sterowania oraz optycznego spektrometru emisyjnego typu SPECTROLAB. Poczta pneumatyczna, systemy detekcji promieniowania in-line, systemy wizualnego podglądu powierzchni próby in-line mogą być także włączone do systemu automatycznego.

Automatyczne systemy SPECTRO zajmują się wszystkimi operacjami pomiędzy pobraniem próbek i transmisją wyników do sieci firmy.