info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Geologia

Start » Branże » Geologia

Analiza pierwiastkowa jest jednym z najważniejszych narzędzi badawczych w geologii i badaniach środowiskowych. Próbki geologiczne często zawierają szeroki zakres pierwiastków o bardzo różnych stężeniach.

Katalog instrumentów SPECTRO zawiera pełną gamę przyrządów do fluorescencji rentgenowskiej, ICP-OES o cechach zoptymalizowanych do geologicznych badań terenowych. Dyspersyjne spektrometry rentgenowskie (ED-XRF), takie jak SPECTRO XEPOS, zapewniają wygodną, ​​szybką metodę analizy skał, próbek eksploracyjnych, minerałów, rud, koncentratów i odpadów, zwykle przy znacznie mniejszym przygotowaniu próbek niż jest to wymagane w przypadku innych technik. Przenośny spektrometr SPECTROSCOUT jest spektrometrem ED-XRF, który łączy w sobie znaczną część mocy analitycznej najwyższej klasy analizatorów laboratoryjnych, ale niewiarygodnie, ten mały przenośny spektrometr może zapewnić szybkie, niezawodne i prawdziwe wyniki laboratoryjnej jakości w dowolnym miejscu na polu.

Spektrometry ICP-OES, takie jak spektrometry SPECTROGREEN i SPECTRO ARCOS, są używane od dawna w zastosowaniach geologicznych. Przy dużej liczbie próbek, wymaganiach dotyczących krótkich czasów analizy, niskich granicach wykrywalności, szczególnie w przypadku elementów lekkich, zapewniają pożądaną wydajność. Obie techniki są łatwe do zautomatyzowania, umożliwiają wykrywanie limitów w zakresie ppm i ppb i analizują próbkę w czasie krótszym niż 2 minuty.