info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Spektrometry przenośne i przewoźne

Start » Oferta » Spektrometry przenośne i przewoźne

Mobilne analizatory metali w przemyśle są używane od ponad 30 lat. SPECTRO jako światowy lider w innowacjach technologicznych jest jedyną firmą, która oferuje kompletną linię analizatorów przeznaczonych do analiz metali na składzie. W naszej ofercie znajdują się spektrometry przewoźne i przenośne:

SPECTROTEST – przewoźny optyczny spektrometr z wzbudzeniem w łuku oraz iskrze elektrycznej umożliwiający szybką identyfikację i dokładną analizę metali na linii produkcyjnej lub w miejscu składowania. Niezawodny przy kontroli jakości dostaw i wyrobów gotowych.

SPECTROPORT – wydajny, mobilny analizator OES z wzbudzeniem w łuku oraz iskrze elektrycznej posiadający wszystkie zalety ręcznego urządzenia.

SPECTRO xSORT – gama przenośnych spektrometrów rentgenowskich (ED-XRF) umożliwiający analizę wszelkich stopów metali w tym stopów metali lekkich mający zastosowanie głównie do segregacji złomu oraz wszędzie tam, gdzie niewielkie wymiary i mała waga spektrometru mają istotne znaczenie.

Spektrometry przewoźne i przenośne stosuje się kiedy pobranie próby do analizy jest utrudnione lub wręcz niemożliwe np. określenie gatunku stali konstrukcji mostowej, rurociągów bez demontażu, sortowanie materiałów w magazynie, kontrola materiału wyjściowego na walcowniach, sprawdzenie czy wszystkie kute elementy wykonano z tego samego materiału wyjściowego, segregacja złomu, itp.

Zastosowania spektrometrów przenośnych i przewoźnych:

  • kontrola materiałów do produkcji
  • kontrola gotowych wyrobów
  • analiza półproduktów
  • analiza złomu
  • analiza prętów stalowych (walcownie)
  • analiza odkuwek
  • przemysł petrochemiczny i chemiczny