info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Transport

Start » Branże » Transport

Niezawodne spektrometry SPECTRO idealnie nadają się do oznaczania zawartości pierwiastków wielu różnych materiałów i komponentów dla ogromnych wymagań w branży transportowej.

Mobilne i stacjonarne analizatory metali zapewniają, że stosowane są właściwe gatunki, oraz wykluczając pomieszania materiału. Są również niezbędne w badaniach nad opracowaniem nowych materiałów metalowych i w procesie analizy wad materiałowych. Podczas gdy przewoźne lub przenośne analizatory SPECTROTESTSPECTROPORT i SPECTRO xSORT są zaprojektowane specjalnie do niezależnego od lokalizacji działania, stacjonarne instrumenty, SPECTROLAB i SPECTROMAXx, są odpowiednie dla najwyższych wymagań analitycznych.

Spektrometry SPECTRO XEPOS i SPECTRO MIDEX XRF są wykorzystywane do zadań takich, jak wykrywanie i identyfikacja wtrąceń w metalach lub do analizy tworzyw sztucznych, tkanin lub powłok.

Dzięki różnorodności możliwych zastosowań i możliwości analizowania pierwiastków śladowych, a także głównych komponentów, spektrometry ICP-OES takie jak SPECTRO ARCOSSPECTROGREEN lub SPECTRO GENESIS doskonale nadają się do wszystkich nierutynowych zadań lub analizy małych części , które mogą być analizowane z trudnością lub wcale, przy użyciu innych technik. ICP-OES jest również standardową metodą analityczną do analizy paliw, smarów, metali zużywających się w zużytym oleju lub innych płynnych materiałach eksploatacyjnych.