info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Analiza ropy naftowej

Start » Branże » Ropa naftowa » Analiza ropy naftowej

Dla właściwej analizy ropy naftowej znajomość stężeń pierwiastków ma kluczowe znaczenie dla określenia wartości ropy naftowej, ponieważ nawet pierwiastki śladowe mogą wpływać na proces rafinacji.

Typowa analiza ropy naftowej obejmuje oznaczanie zawartości siarki, niklu, wanadu i żelaza. Analiza ta może być łatwo wykonana przy pomocy instrumentów XRF firmy SPECTRO. Przygotowanie próbki jest niewielkie, a wyniki są dostępne bardzo szybko.

Jednak analiza pierwiastków śladowych ropy naftowej, na jeszcze niższych poziomach jest bardzo ważna, ponieważ niektóre z pierwiastków śladowych mogą być szkodliwe dla katalizatorów stosowanych podczas rafinacji. Ich obecność może na przykład prowadzić do zwiększenia emisji w procesie rafinacji. Jeśli analiza ropy w Twoim laboratorium wymaga analizy pierwiastków śladowych przy bardzo niskich stężeniach, instrumenty SPECTRO ICP-OES są dla Ciebie odpowiednim narzędziem.