info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Żywność

Start » Branże » Żywność

W wielu rejonach świata nadal wydawane są przepisy zawierające coraz bardziej rygorystyczne maksymalne poziomy zanieczyszczeń w środkach spożywczych. Na przykład prawo Unii określa ścisłe limity zawartości metali ciężkich, takich jak ołów, kadm, cyna i rtęć ogółem w żywności. Kierując się tym prawodawstwem, producenci żywności i inspektorzy potrzebują lepszych technik analitycznych i niższych limitów wykrywania dla tych elementów zainteresowania.

Tradycyjna metoda analizy pierwiastkowej ICP-OES, oparta na laboratoriach, służy z powodzeniem od lat do analizy żywności i pasz dla zwierząt. Dzięki SPECTRO ARCOS i SPECTROGREEN, SPECTRO oferuje zaawansowane analizatory nawet do bardzo wymagających analiz żywności.

Wysokiej klasy analizator ED-XRF SPECTRO XEPOS doskonale nadaje się również do analiz od poziomów śladowych do typowych stężeń składników odżywczych. Najnowsze osiągnięcia umożliwiają również przeprowadzanie analiz jakości żywności w laboratorium na linii produkcyjnej: Analizator SPECTROSCOUT ED-XRF stosuje nową generację szybkich technologii przesiewowych o wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić precyzyjne wyniki analityczne przy jednoczesnym uniknięciu znacznych kosztów i opóźnień w harmonogramach przetwarzania.

SPECTRO, z szeroką gamą spektrometrów fluorescencyjnych ICP-OES i rentgenowskich, oferuje optymalne rozwiązania do pierwiastkowej analizy żywności i pasz dla zwierząt w laboratorium lub na linii produkcyjnej.