info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Zgodność z RoHS

Start » Branże » Elektronika » Zgodność z RoHS

Dzięki spektrometrom z fluorescencją rentgenowską  XRF (SPECTRO XEPOS i SPECTRO MIDEX ) oraz techniką ICP-OES SPECTRO GENESISSPECTROGREEN i SPECTRO ARCOS, SPECTRO oferuje skuteczne rozwiązania dla analitycznych wymagań do oznaczania substancji regulowanych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – na przykład zgodnie z dyrektywą europejską RoHS (ograniczenie niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) i ZSEIE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Dyrektywa RoHS zabrania stosowania niebezpiecznych metali, kadmu, ołowiu i rtęci, a także sześciowartościowego chromu i bromowanych opóźniaczy płomienia zawierających PBB i PBDE. Dyrektywa ZSEIE reguluje jednocześnie minimalne kwoty recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów elektrycznych i elektronicznych, dla których ważnym elementem wstępnym są produkty zawierające niski poziom substancji szkodliwych.

W IEC 62321 z zaleceniami dotyczącymi odpowiednich procedur analitycznych w ramach dyrektywy RoHS, Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna opisuje analizę fluorescencji rentgenowskiej (XRF RoHS) z jej minimalnymi wymaganiami dotyczącymi przygotowania próbki, jako nadającą się do szybkiego, ilościowego badania przesiewowego. Spektrometria ICP-OES, z jej bardziej złożonymi, ale znormalizowanymi procedurami przygotowywania próbek, jest również wskazana jako odpowiednie narzędzie do ilościowej analizy pierwiastkowej.