info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Usługi

Start » Branże » Usługi

Chemiczne i fizyczne analizy pierwiastków są często zlecane zewnętrznym dostawcom usług. Firmy te muszą móc polegać na tym, że ich próbki zostały poddane fachowej analizie, poddane neutralnym testom i całkowicie niezależnie zweryfikowane. Laboratoria kontraktowe wymagają najnowocześniejszej i niezawodnej technologii analitycznej. W przypadku próbek niemetalowych lub nieznanych często stosuje się instrumenty ICP-OES, takie jak SPECTRO ARCOSSPECTROGREEN i SPECTRO GENESIS. Zapewniają uniwersalne procedury analizy wielopierwiastkowej, wiele możliwości aplikacyjnych, standardowe przygotowanie próbek dla wielu aplikacji i ponadto są łatwe do zautomatyzowania, co pozwala uzyskać przepustowość o wydajności do 1000 próbek dziennie. Spektrometry ED-XRF, takie jak SPECTRO XEPOSSPECTRO MIDEX i SPECTROSCOUT doskonale nadają się do szerokiej gamy zastosowań.

W przypadku próbek metalowych placówki badawcze i niezależne laboratoria materiałowe zazwyczaj wykorzystują stacjonarne analizatory metali, takie jak SPECTROLAB lub SPECTROMAXx. W połączeniu z procedurami badań mechanicznych, określenie składu chemicznego danej próbki badawczej stanowi dokładne wyjaśnienie specyfikacji. W tym sektorze stosowane są głównie konfiguracje wielo-bazowe, zweryfikowane za pomocą odpowiednich materiałów referencyjnych. Do tego bardzo skomplikowanego zastosowania, łatwa obsługa instrumentu jest główną zaletą.

Mobilne analizatory SPECTROTESTSPECTROPORT i SPECTRO xSORT zostały zaprojektowane specjalnie do niezależnej od lokalizacji pracy. Mobilne spektrometry przemysłowe idealnie nadają się do firm usług materialnych, które wymagają znacznie różniących się testów kontraktowych na stronach klientów. Przykłady obejmują analizę i identyfikację metali, aby zapobiec pomieszaniu klas lub aby móc przeprowadzać naprawy elementów instalacji.