info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Stopy lutownicze

Start » Branże » Elektronika » Stopy lutownicze

W produkcji płytek obwodów drukowanych i innych elementów elektronicznych spoiwo przepływowe często mogą zostać zanieczyszczone cząstkami metalicznymi. Powstałe usterki komponentów sprawiają, że analiza kąpieli lutowniczych stanowi problem dla kierowników ds. Jakości i zarządców obiektów w zakładach produkujących urządzenia elektroniczne na całym świecie.

Dzięki stacjonarnym analizatorom metali SPECTROLABSPECTROMAXx i SPECTROCHECK, SPECTRO zapewnia rozwiązanie dla kąpieli lutowniczych, dzięki którym zanieczyszczenie można rozpoznać bezpośrednio na linii produkcyjnej. Pomaga to uniknąć poważnych problemów z odpowiedzialnością i innych konsekwencji wzdłuż i w dół łańcucha dostaw.