info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Huty

W podstawowym segmencie produkcji stacjonarne analizatory metali są używane do kontroli i monitorowania procesu Dzięki lepszej wydajności analitycznej, szczególnie w odniesieniu do połączenia analizy śladowej i stabilności w przypadku wyższych stężeń, zalety SPECTROLABA zostają ujawnione. Prosta obsługa, jak również stosunkowo krótki czas pomiaru potrzebny do OES, są niezwykle ważne dla sterowania sekwencyjnego w niezwykle kosztownych procesach.

Mobilne analizatory metali SPECTROTESTSPECTROPORT i SPECTRO xSORT zostały zaprojektowane specjalnie do zastosowań niezależnych od lokalizacji. Te przewoźne i przenośne analizatory metali można bezpośrednio zintegrować z procesami produkcyjnymi na miejscu. Pomagają one, na przykład, w sortowaniu materiałów, w celu zapewnienia integralności ładunku dla prawidłowego przepływu materiału podczas dalszych etapów produkcji.

SPECTRO XEPOS, jako dyspersyjny fluorescencyjny spektrometr rentgenowski, jest optymalnym rozwiązaniem do analizy rud, żużli, kruszyw, węgla, koksu, materiałów ogniotrwałych i wielu innych próbek. Zoptymalizowane elementy wzbudzenia i wykrywania umożliwiają systemowi zapewnienie wyjątkowej dokładności, a wraz z nim podstawę do wysokiej dokładności analitycznej.

Podobnie jak ED-XRF, zastosowanie spektrometrów ICP takich jak SPECTROGREEN i SPECTRO ARCOS do zastosowań w przemyśle metalowym jest wszechstronne i obejmuje głównie te same materiały. Ponadto technologia służy do analizy ścieków. Tam, gdzie XRF oferuje najprostsze przygotowanie i działanie próbki, mocne strony techniki ICP są ujawniane i polegają na doskonałej czułości wykrywania, krótkich czasach pomiaru i możliwości łatwej automatyzacji.