info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Przemysł metalowy

Start » Branże » Przemysł metalowy

Spektrometry do metali SPECTRO wykonują szeroką różnorodność zadań analitycznych w zakresie analizy metali w tym także w przemyśle metalowym.

Linia mobilnych analizatorów metali została specjalnie zaprojektowana do użytku niezależnego od lokalizacji. Spektrometry SPECTRO są używane do identyfikacji, sortowania i analizy metali przychodzących przed dostawą a także podczas procesów produkcyjnych. I to jeszcze nie wszystko: przyrządy do analizy metali SPECTRO odgrywają również ważną rolę na składowiskach złomu, do wewnętrznego recyklingu, na placach budowy i w zakładach chemicznych.

Ze względu na ich wysoką dokładność, stacjonarne spektrometry są używane do kontroli procesu w przemyśle produkującym metal i do kontroli jakości podczas jego obróbki, a także w laboratoriach badawczych i rozwojowych.

Analiza śladowych ilości w ściekach przemysłowych oraz cieczach pochodzących z procesów produkcyjnych, na przykład elektrolitu i kąpieli powlekającej, to typowe zastosowania spektrometru ICP ze SPECTRO z granicami wykrywalności w zakresie ppb / ppm dzięki czemu doskonale nadają się do tego zadania. Ale nawet przy analizie głównych komponentów, ICP-OES osiąga najwyższą precyzję przy użyciu „procedury zagnieżdżania”. Technologia może być łatwo zautomatyzowana, dzięki czemu można uzyskać wysoką przepustowość próbek, a nawet bezobsługowość.

Do analizy metali szlachetnych, takich jak biżuteria lub stopy dentystyczne, wykorzystywane są również nieniszczące spektrometry SPECTRO XRF. Spektrometry SPECTRO XRF są również odpowiednie do wielu innych zadań związanych z analizą metali, takich jak powłoki, automatyczne wykrywanie wtrąceń i zanieczyszczeń lub badanie żużla piecowego