info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Kosmetyki

Start » Branże » Kosmetyki

Przepisy i standardy sprawiły, że coraz ważniejsze staje się, aby zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów, producenci kosmetyków monitorowali i testowali podstawowe składy swoich produktów. Tylko materiały i produkty zgodne z odpowiednimi specyfikacjami mogą być dystrybuowane. Laboratoria kontroli jakości są odpowiedzialne za zapewnienie stosowania wymaganych metod testowania w celu potwierdzenia zgodności produktu z kryteriami akceptacji. Konieczne jest również stosowanie zdefiniowanych metod badań w celu przeprowadzenia odpowiednich kontroli.

Na przykład, pozostałości metali ciężkich w kosmetykach mogą być niebezpieczne ze względu na ich toksyczność. Możliwymi źródłami metali w kosmetykach mogą być skażenie podstawowych składników, dodatków barwnych i przetwarzanie. Dlatego ważne jest również monitorowanie składników produktów kosmetycznych na krytyczne pierwiastki śladowe. W przypadku niektórych metali ciężkich ustalane są wewnętrzne, dla innych zewnętrznych granice maksymalnych stężeń. Typowe elementy budzące niepokój to arsen, kadm, chrom, kobalt, ołów, rtęć i nikiel. Na przykład FDA wymaga maksymalnego stężenia 3 ppm dla arsenu, maksymalnie 20 ppm dla ołowiu i maksymalnie 1 ppm dla rtęci.

Posiadanie odpowiednich narzędzi analitycznych bezpośrednio w linii lub w wewnętrznym laboratorium kontroli jakości pomaga zredukować liczbę próbek wysyłanych do zewnętrznego laboratorium, co pozwala na szybsze czasy reakcji.

Fluorescencja rentgenowska (XRF) jest jednym z testów analitycznych opisanych w „ISO / TR 17276 – Kosmetyki – Analityczne podejście do badań przesiewowych i metod ilościowych dla metali ciężkich w kosmetykach”. XRF charakteryzuje się stosunkowo prostym przygotowaniem próbek, w wielu przypadkach analizowana próbka musi zostać umieszczona do standardowego kubka XRF, zarówno pod względem łatwości użycia, jak i precyzji. Nowsze generacje instrumentów XRF z dyspersją energii (ED), takich jak SPECTRO XEPOS, mogą osiągnąć granice wykrywalności dla metali ciężkich, na poziomie gdzie wcześniej możliwe było to tylko przy bardzo drogich instrumentach laboratoryjnych. Dzięki temu można szybko i dokładnie określić zawartość dodatków oraz aktywnych składników.

Najnowsze osiągnięcia pozwalają również na przeprowadzanie analiz jakości żywności w laboratorium na linii produkcyjnej: Analizator SPECTROSCOUT ED-XRF stosuje nową generację szybkich technologii przesiewowych o wysokiej rozdzielczości, aby zapewnić precyzyjne wyniki analityczne przy jednoczesnym uniknięciu znacznych kosztów i opóźnień w harmonogramach przetwarzania.

Optyczne spektrometry emisyjne z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP plazmowe), np. SPECTROGREEN to także doskonały wybór do analizy substancji kosmetycznych. Te analizatory oferują łatwość użycia, wysoką czułość i precyzję oraz względną swobodę od zakłóceń matrycowych. Zapewniają szybkie wyniki (mniej niż 2 minuty) i są zdolne do analizy zarówno pierwiastków śladowych (poziom ppb), jak i głównych stężeń pierwiastków (poziom procentowy). Co więcej, analizatory ICP-OES mogą bezpiecznie pracować bez nadzoru, a zatem pozwalają na wysoki stopień automatyzacji. Może to znacznie zwiększyć przepustowość próbki. Do 1 000 próbek można analizować w ciągu 24 godzin.

SPECTRO, ze swoją szeroką gamą spektrometrów rentgenowskich i ICP-OES, oferuje optymalne rozwiązania do pierwiastkowej analizy kosmetyków.