info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Odlewnie

Start » Branże » Przemysł metalowy » Odlewnie

Procesy produkcyjne w hutach stali i metali nieżelaznych są często kontrolowane i monitorowane za pomocą stacjonarnych analizatorów metali. SPECTROLAB i SPECTROMAXx mogą być stosowane w zależności od specjalizacji, liczby procesów odlewania oraz wytwarzanych półproduktów i produktów końcowych. SPECTROCHECK jest powszechnie używany przez małe firmy.

Mobilne analizatory SPECTROTESTSPECTROPORT i SPECTRO xSORT zostały zaprojektowane specjalnie do niezależnej od lokalizacji pracy. Te Przewoźne i przenośne spektrometry można bezpośrednio zintegrować z procesami produkcyjnymi na miejscu. Pomagają one, na przykład, w sortowaniu gatunków, w celu zapewnienia integralności ładunku dla prawidłowego przepływu materiału podczas dalszych etapów produkcji.

Analiza śladów w przemysłowych ściekach i cieczach w procesach produkcyjnych, np. Kąpielach elektrolitów i powłok, jest typową aplikacją dla spektrometrów ICP, takich jak SPECTRO ARCOS lub SPECTROGREEN, z granicami wykrywalności w zakresach ppb / ppm, dzięki czemu są one doskonale dopasowane do tego zadania. Ale nawet przy analizie głównych komponentów, ICP-OES osiąga najwyższą precyzję przy użyciu „procedury zagnieżdżania”. Technologia może być łatwo zautomatyzowana, dzięki czemu można uzyskać wysoką przepustowość próbek, a nawet bezobsługowość.