info@spectro.pl

22 789 23 16, 22 789 20 62

Spektrometr XRF- Spectro xSORT

Start » Produkty » Oferta » Spektrometry XRF » Spektrometr XRF- Spectro xSORT

Ręczny spektrometr rentgenowski ED – XRF skonstruowany dla szybkich testów i analiz składu chemicznego

Zadaj pytanie o ten produkt

Ręczny spektrometr XRF Spectro xSORT

 • Solidne narzędzie analizujące większość stopów metali w czasie 2 sekund, identyfikuje również stopy wykonane z metali lekkich w czasie 7 sekund, standardowa kalibracja obejmuje pomiar stopów metali wraz z pierwiastkami szlachetnymi w 16 bazach z 46 pierwiastkami.
 • Analizator jest zwykle gotowy do użycia w 10 sekund od włączenia, oferuje jednoczesny zapis wyników w kilku formatach w kilku lokalizacjach (pamięć wewnętrzna, USB, lokalizacja sieciowa lub bezpośredni wydruk).
 • Testy zgodności (RoHS, WEEE) oraz szybka poglądowa analiza próbek niemetalicznych.
 • Kamera VIDEO dla precyzyjnego pozycjonowania analizowanej próbki z możliwością zapisu obrazu.

Przenośny ręczny spektrometr rentgenowski XRF (ang. X-ray fluorescence) umożliwiający analizę wszelkich stopów metali w tym stopów metali lekkich mający zastosowanie głównie do segregacji złomu oraz wszędzie tam, gdzie niewielkie wymiary i mała waga spektrometru mają istotne znaczenie. Rodzina przenośnych spektrometrów ED-XRF SPECTRO xSORT zapewnia badania pierwiastkowe niezliczonych materiałów w bardzo różnorodnych warunkach. Analizatory te znane są głównie z wytrzymałości oraz niezawodnej pracy w trudnych warunkach. Oferują identyfikację metali oraz pierwiastków niemetalicznych w kilka sekund dzięki innowacyjnej technologii i konstrukcji zapewniającej powtarzalne wyniki, niemalże laboratoryjnej jakości. Uproszczony, przyjazny dla  użytkownika interfejs oraz wysoka ergonomia czynią te analizatory najłatwiejszymi w użyciu. Przystępny zakres cenowy również sprawia, iż są one liderem w swojej klasie dla szerokiego zakresu zastosowań.

Jakość potwierdzona w terenie

Spektrometry SPECTROxSORT znajdują zastosowanie w zakładach produkcyjnych, na placach budów jak również w lokalizacjach trudnodostępnych. Wyniki prezentowane są kilka sekund. Wszystkie modele SPECTROxSORT zoptymalizowane zostały pod kątem długotrwałej pracy, gdzie nacisk również na długoterminową niezawodność jest widoczny w każdym aspekcie ich konstrukcji. Przykładem jest przesłona analityczna oraz unikalny system standaryzacji iCAL umożliwiający ciągłą kontrolę oraz korekcję dryftu eliminując w ten sposób konieczność wykonywania klasycznej rekalibracji spektrometru.

SPECTRO xSORT Alloy – identyfikacja Metali w Przystępnej Cenie

Podstawowy model wykorzystuje innowacyjny detektor krzemowy PIN (Si-PIN). Umożliwia identyfikację gatunków bez szczegółowej analizy. Niezawodność, łatwość obsługi, włączając w to niezwykle prosty system sortowania DOBRY/ZŁY, SPECTROxSORT Alloy jest idealny dla szybkiej kontroli materiału wejściowego, i nie tylko…

SPECTRO xSORT AlloyPlus – Zaawansowana Analiza Metali

Wykorzystuje najnowocześniejszy detektor krzemowy SDD (Silicon DriftDetector), zapewnia rzetelne, wysokowydajne pomiary oraz analizy. Uzyskanie informacji o gatunku możliwe jest w 2 sekundy dla większości metali, dodatkowo identyfikacja gatunków stopów wykonanych z pierwiastków lekkich takich jak aluminium, magnez, krzem, fosfor, i siarka  (Al., Mg, Si, P, S) zajmuje 7 sekund. Jest to idealny model dla zastosowań w PMI (positive Material Identification), sortowania metali na składzie, inspekcji materiału wejściowego jak również nieniszcząca kontrola gotowych wyrobów i półfabrykatów oraz wiele innych….

SPECTRO xSORT NonAlloy – Szybka Analiza Poglądowa ( Fast Element Screening)

Wykorzystuje detektor o największej powierzchni roboczej (SDD) umożliwia uzyskiwanie wiarygodnych wyników przy analizie materiałów niemetalicznych. Pomiar zajmuje kilka sekund lub dłużej jeśli zachodzi konieczność otrzymania jakości analiz z limitami detekcji na poziomie ppm-ów. Spektrometr polecany dla analiz środowiskowych, wykonywania testów zgodności (RoHS, WEEE), jak również dla próbek geologicznych, itp. Jeśli SPECTRO xSORT wykorzystywany jako tester zgodności RoHS wyniki mogą być automatycznie porównywane do zapisanych wartości granicznych i zapisywane z odpowiednim komentarzem: POWYŻEJ LIMITU, PONIŻEJ LIMITU lub NIEJEDNOZNACZNE (ABOVE LIMIT, BELOW LIMIT or INCONCLUSIVE.) W przypadku bardziej złożonych matryc, jak przy  przesiewowych badaniach środowiskowych, SPECTRO xSORT osiąga bardzo niskie granice wykrywalności bez potrzeby kompleksowego przygotowania próbki.

Spektrometr XRF typu SPECTRO xSORT umożliwia również analizę:

 • Tworzyw sztucznych na zgodność z normą RoHS/WEEE.
 • Prób gleb, środowiskowych, paliw alternatywnych, odpadów oraz materiałów sypkich
 • Zastosowań w górnictwie i kopalniach odkrywkowych do analiz rud
 • Zużytych olejów
 • Gipsu na suchych ścianach w budownictwie
 • FeCr

Stosuje się kiedy pobranie próby do analizy jest utrudnione lub wręcz niemożliwe np. określenie gatunku stali konstrukcji mostowej, rurociągów bez demontażu, sortowanie materiałów w magazynie, kontrola materiału wyjściowego na walcowniach, sprawdzenie czy wszystkie kute elementy wykonano z tego samego materiału wyjściowego, segregacja złomu, itp. Zastosowanie spektrometrów przenośnych i przewoźnych:

 • kontrola materiałów do produkcji
 • kontrola gotowych wyrobów
 • analiza półproduktów
 • analiza złomu
 • analiza prętów stalowych (walcownie)
 • analiza odkuwek
 • przemysł petrochemiczny i chemiczny

Zgodnie z obowiązującym prawem atomowym używanie analizatorów rentgenowskich XRF z otwartym źródłem promieniowania jonizującego wymaga zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki. Poniżej szczegółowe informacje na temat procedury uzyskania niezbędnego zezwolenia z PAA.

Zezwolenia na prowadzenie działalności ze źródłami promieniowania jonizującego

W przypadku zainteresowania deklarujemy pomoc przy kompletowaniu dokumentacji potrzebnej do uzyskania zezwolenia. Zapraszamy do obejrzenia multimedialnej prezentacji o ręcznym spektrometrze XRF typu SPECTRO xSORT: